93.202.22.65
info@grupalfa.es

Formació

En el camp del ensenyament, treball social i direcció i coordinació d’equips de treball, la formació en treball grupal és imprescindible per a comprendre les dinàmiques relacionals dins de les organitzacions humanes, sigui a l’escola, a la família o amb el grup de treball laboral.

El coneixement d’aquestes dinàmiques i l’habilitació dels professionals amb eines de treball adients, faciliten el desenvolupament saludable dels grups.

Des del Grup Alfa s’ofereixen les següents àrees de treball per aprofundir en el coneixement del funcionament grupal dirigit a professionals de l’àmbit sociosanitari, d’ensenyament i d’altres col·lectius:


 

Espai de formació continuada: