93.202.22.65
info@grupalfa.es

Àrees d’actuació i formes d’intervenció

EL TREBALL TERAPÈUTIC EN GRUPS I FAMÍLIES és una eina terapèutica imprescindible per a la comprensió i transformació de les dinàmiques intrapsíquiques i relacionals, i complementària a d’altres abordatges terapèutics individuals i psicofarmacològics.

De fa molts anys, està fora de discussió que els trastorns mentals severs necessiten un abordatge múltiple que tingui en compte la dimensió individual, la familiar i el grup social.

Els trastorns adolescents, tant si tenen una expressió predominant en l’esfera afectiva, conductual, l’alimentària o l’addictiva, necessiten un abordatge familiar sempre, i sovint es beneficien d’espais terapèutics grupals, a més d’un acurat treball individual.

En la consulta per a nens, el treball familiar és imprescindible si no volem que quedin desplaçades sobre el nen dificultats del grup familiar, que poden transformar-se si les podem atendre “in situ”

En els quadres amb una expressió de tipus ansiós-depressiu, el grup terapèutic ofereix un espai de representació del malestar que permet als pacients identificar millor la seva problemàtica intrapsíquica i observar-la des de diferents vèrtexs, i ajudar-los a comprendre millor la naturalesa múltiple de la seva ment i a integrar-la millor.

En pacients tractats durant molts anys amb antidepressius i ansiolítics, que han creat una vinculació addictiva a la medicació sense efectes terapèutics clars, el treball en un grup terapèutic (durant dos anys) permet a aquests pacients deixar progressivament la medicació.

Aquestes són, a manera d’exemple, algunes de les indicacions per les quals pot resultar imprescindible la formació en teràpia grupal i familiar, en el context de treball clínic.

En el camp de l’ensenyament, treball social i direcció i coordinació d’equips de treball, la formació en treball grupal és imprescindible per a comprendre les dinàmiques relacionals dins de les organitzacions humanes, sigui a l’escola, a la família o amb el grup de treball laboral.

El coneixement d’aquestes dinàmiques i l’habilitació dels professionals amb eines de treball adients, faciliten el desenvolupament saludable dels grups.

 

Formes d’intervenció

Oferim diferents modalitats de treball, que es pefilen segons cada demanda, depenent de l’especificitat de la tasca a realitzar:

  • Grups terapèutics per adults.
  • Grups terapèutics per nens i adolescents.
  • Grups de pares.
  • Grups de Treball amb famílies i grups multifamiliars.
  • Grups de sensibilització.
  • Grups de suport emocional

Àrees d’actuació

A continuació pot veure les nostres àrees d’actuació:


Àmbit preventiu i terapèutic

El treball grupal és una experiència i terapèutica que permet comprendre i transtormar i sentiments, emocions i conflictes, afavorint el desenvolupament personal i grupal. També ens permet fer front i movilitzar nous recursos davant els canvis o aconteixements vitals. Partim d’un model psicodinàmic per entendre la ment, integrant la dimensió corporal i social amb un enfoc pluridisciplinar.

 Modalitats d’intervenció